Yeni Çağın Getirileri

Yeni Çağın Getirileri

Dünyanın hiç durmadan dönmekte olduğunu en iyi anladığımız çağdan geçiyor olabiliriz. Suyun hep aktığını ve aynı suda iki kere yıkanmanın gerçekten de mümkün olmadığını, yaşamımız ve üretimlerimizle tecrübe ettiğimiz bir çağ. Sürekli akan suda kımıldamadan durmaya çalışarak kaçınılmaz düşüşü öngörememenin başarısızlık getirdiği bir çağ. 

Dünyanın değişim ve ilerleme kararlılığı muhteşem. Gelişim hızı daha önce yaşanmış hiçbir çağa benzemiyor. Akıntıya karşı yüzmek, üretmek ya da sadece konumunu koruyarak nefes almak bile zor.

Başarı için akışa uyum sağlamak şart. Aksi halde:

  • Başarısızlık; kaçınılmaz,
  • Kısa ve geçici başarılar; bir ihtimal,
  • Kalıcı ve büyük başarılar ise; imkansız.  
sınırsız iletişim

Sorular 1: Dünyanın dönüş ekseni nedir? Akıntı hangi tarafa doğru? İlerleme ne yana düşer? Değişimin rengi nedir? YA DA içinde yaşadığımız bu yeni çağı en iyi ne tanımlar?

Sınırsızlık. Veya sınırların ötesi. 

Sınır, “herhangi bir şeyin yayılıp genişleyebileceği son çizgi” olarak tanımlanabilir kabaca. Halbuki içinde yaşadığımız küresel dünya sınırları reddeder. Seyahatte sınır yok. Eğitimde sınır yok. Aşkta sınır yok. Farklı kültürleri tanımada sınır yok. Ekonomide sınır yok. Ticarette sınır yok. Yaşamın ve üretimin her alanı sınırların ötesine taşınabilir. Örneğin artık, “ticaretin yayılıp genişleyebileceği o son çizgi”’yi belirlemek kolay değil. Yeni pazarlar keşfetmek, ürün ve hizmetleri sınırlar ötesine taşımak mümkün, muhtemel ve hatta mecburi.

Sorular 2 Peki sınırların ötesini görmek nasıl mümkün olur? Sizi ve işinizi sınırların ötesine ne taşır? Sınırsız başarıya nereden gidilir?

Sınırlar ötesine açık, değişime adapte olun. Kendinizi ve yaptığınız işi sınırların ötesinde sizi bekleyen değişim rüzgarlarına açık hale getirin.

Bu yolda en büyük silahınız; sınırsız iletişim.

Sınırlar ötesini mümkün kılan sınırsız iletişim imkanları.

Teknoloji alanında yaşanan küreselleşme, başta iletişimde fiziki sınırları tamamen ortadan kaldırarak karşılıklı etkileşimi maksimum seviyeye taşımıştır. Bu da zaman-mekan algısının bütünüyle yeni baştan kurgulanması sonucunu doğurmuştur.

Üretimin (ticaretin), zamanın, mekanın ve sınırların ötesine geçişini bundan daha fazla ne kolaylaştırabilirdi ki?     

Yeni dünyanın kurulum ve yeni ticaret ağlarının oluşum yolculuğunda iki önemli dönüm noktası: 70’lerde çok uluslu şirketlerin doğması ve 80’lerle birlikte yaşanan iletişim devrimi.

Sınırsız iletişim ile üretim ilişkisinden doğan yüksek karlılık ve sürekli başarı imkanı. Ülkeler arası güçlenen ekonomik, siyasal ve kültürel bağlar, uluslar arası hale gelen finans piyasaları, gelişen ve yaygınlaşan yeni iletişim teknolojileri ile birlikte tamamlanan küreselleşme bileşenleri.

Son tahlilde yeni çağda “başarılı iş”’in anlamı sınırların ötesinde düşünüp sınırların ötesinde çalışmaktan geçiyor.

Yani değişime adapte olmaktan.

Yani ilerlemeyi sürekli kılmaktan.

Yani inovatif yaşamaktan.

Yani sınırsız iletişim imkanlarını sonuna kadar kullanmaktan.

Sınırların ötesini görerek adım atmaktan ve sınırların ötesine yetişmekten.  

Sınırsız iletişimi süper gücünüz haline getirecek ileri görüşlü bir rehber edinmekten.