Yurtdışı ile Ticarette En Önemli İhtiyaç

Yurtdışı ile Ticarette En Önemli İhtiyaç

Siyasal, toplumsal ve küresel anlamda yaşanan her yeni gelişme kendi dinamiklerini doğurur. Bu dinamikler ise aslında mevcut ekonomik yapıyı, finansal ilişkileri, ticareti yeniden şekillendirir veya bu ilişkilerin yaşanan yeni gelişmelere adapte olmasını sağlar.

Küresel sağlık krizleri, içeride yaşanan çok boyutlu siyasal ve toplumsal problemler, sık sık yön değiştiren dış ilişkiler derken, özellikle son aylarda ülkemizde, ekonomi söz konusu olduğunda kafalar epeyce karışık. Gerek sade vatandaş gerekse ticari faaliyetler yürüten insanlar için hangi finansal enstrümana güven duyulması gerektiği konusunda ciddi kararsızlıklar söz konusu. Hal böyleyken yapılan ticareti yurt dışına taşıma, yurt dışı bağlantılı işlerin peşinde koşma, döviz üzerinden kazanma fikri son derece makul, mantıklı ve haklılık payı yüksek hale geliyor.

tercüme ve tercüman ihtiyacı

Eğer ticaretle ilgileniyorsanız, mevcut ahval ve şerait içinde başarılı işlere imza atabilmek için yeni ticari ilişkilere selam vermek bir zaruret haline geldi, denebilir. Zira yurt dışı odaklı yeni pazar arayışları, gerçekleştirdiğiniz ticarete yeni kan olacak, can verecektir. Özetle içinde yaşadığımız mevcut koşullar altında; kurumsal başarının, yüksek karın, etkili bir marka imajının yolu, büyük oranda yurt dışına açılan ticari ilişkilerden geçmektedir.

Yurt dışı ticaretini, ekonomik anlamda yaşadığımız dönemin merhemi olarak kabul edip bunu bir tespit olarak önümüze koyduktan sonra geçelim ikinci adıma.

İkinci adımı ise tek bir soruyla toparlamak mümkün:

Yurt dışı ile başarılı ticari faaliyetleri hedefleyerek gireceğiniz bu yeni yolda yanınıza almamız gereken en önemli araç ve meziyetler nelerdir?

Yurt dışı ile ticaretin başarıya ulaşması için ihtiyaç duyulan kurumsal meziyetler arasında sağlam bir kurumsal yapı ve inovatif yaklaşım başı çeker. Özellikle yenilik ve ilerlemeyle tarif edilen böylesi bir çağda yeniliğe açık olmak, her türlü ticari faaliyette kalıcı başarıyı yakalamak için elzemdir. Bunun için mevcut teknolojilerden sonuna kadar yararlanmak ve teknolojiyi, kurumsal hedef ve çıkarlar doğrultusunda araç haline getirmek önemlidir. İleri teknolojinin aktif ve sosyal medyanın verimli kullanımının, markalaşma üzerindeki etkisi her zamankinden büyüktür.

Yurt dışı fuarları da yurt dışı ticaretinde son derece önemli birer araç olma özelliği taşır. Bu noktada yurt dışı fuar desteklerinin, ihracatta devlet destekleri arasında yer aldığını hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte; yurt dışı birim, marka ve tanıtım destekleri, pazara giriş belge destekleri, tasarım destekleri ve marka destekleri de yine ihracatta devlet destek türleri arasında yer almaktadır.

Şimdi gelelim tüm bu araç ve yöntemleri başarıya taşımak için büyük katkıyı sağlayacak olan en önemli meziyete. Ticari çalışmaların, bilhassa da yurt dışı ile ticari çalışmaların her türlü araç ve yöntem üzerinden başarıya ulaşması için mutlak surette ihtiyaç duyulan meziyet; doğru, etkili iletişim ve anlama kabiliyetidir. Kendinizi, markanızı, üretim ve faaliyet alanlarınızı eksiksiz, doğru ve etkili biçimde anlatabilmek için her anlamda kaliteli bir iletişimi mümkün hale getirmeniz şarttır.

Yurt dışı pazarlarında boy göstermek, marka ve ürünlerinizi yabancı tüketiciye doğru sözcüklerle ulaştırabilmek, yurt dışında işbirliği yapacağınız kurum ve kuruluşlarla iletişim problemleri yaşamamak için en büyük ihtiyacınız kaliteli tercüme olacaktır. Kusursuz, etkin ve etkili tercüme desteği, kültürler ve diller arasındaki farkı bütünüyle ortadan kaldırabilme gücüne sahiptir.

Kaliteli ve başarılı tercüme sayesinde, eksik iletişimin, kendini ifadedeki yanlışlıkların, anlama ve anlatma kusurlarının yurt dışı ticari faaliyetleri üzerinde olumsuz etki etmesinin önüne geçmiş olursunuz. Yurt dışı ticaretinde “lost in translation” batağına saplanarak kurumsal iletişim dilinizin de, müşteri ilişkilerinizin de, iletişim teşebbüslerinizin de, ticari faaliyetlerinizin de anlamını yitirmesine müsaade etmemelisiniz.

Her başarılı yurt dışı ticari faaliyetin arkasında kaliteli bir tercüme desteğinin olduğunu aklınızda bulundurun.